Personale

Sygeplejerske Heidi Petersen

Heidi er uddannet sygeplejerske fra Bispebjerg Sygeplejeskole i 1993. Hun har arbejdet flere år på halvintensiv børneafdeling på Rigshospitalet samt i hjemmeplejen i Gladsaxe kommune. Hun startede i almen praksis sept. 2009.

Sygeplejerske Lone Bundgaard Simonsen

Lone er uddannet sygeplejerske fra Herlev Sygeplejeskole i 1993. Hun kommer fra en stilling i Asylcenter Sandholm, hvor hun har været ansat 6 år som kliniksygeplejerske. Hun har bred erfaring fra forskellige sygehusspecialer og hjemmeplejen i både Danmark og Norge.

Sygeplejerske Nana Skøt Hindrup Nana er uddannet på Rigshospitalets sygeplejeskole i 1998. Hun har solid hospitalserfaring indenfor bl.a. reumatologi og øre-næse-hals specialet. Nanna er ansat som vikar i klinikken mandag, tirsdag og fredag.
Tidsbestilling hos sygeplejersken Hos sygeplejersken kan man bestille tid til: – Blodprøver – Diabeteskontrol – Blodtrykskontrol – Lungekontrol – Priktest – Vortebehandling (frysning) – Vægtkontrol/kostvejledning – Glucosebelastning – Øreskylning – Sårskift – Vaccinationer – Hjemmebesøg hos ældre og handicappede – Helbredsundersøgelse med opfølgning hos lægen
Uddannelseslæge  Klinikken er en uddannelsespraksis, således at der i perioder af 6 måneders varighed er ansat en uddannelseslæge. Vi har desuden praktikophold for lægestuderende på 12. semester. Fra 1/10 2018 til 31/3 2019 er uddannelseslæge Emilie Knudsen-Nielsen ansat i klinikken.
Amanuensis  Yulia Trans er uddannet læge fra Rusland og speciallæge i almen medicin fra Danmark. Hun er ansat 3 dage om ugen fra 1/12 2017.
Lægestuderende
Camilla Christiansen og Sofia Botvid hjælper til i klinikken, når der er travlt. De varetager receptionsarbejde, sygeplejeopgaver og lettere lægefaglige opgaver under supervision.
Andre faggrupper
Lægeklinikken har samarbejde med speciallæge, psykolog og diætist, som driver selvstændig virksomhed.
Praktiserende læge Louise Weimann Rasmussen fungerer som samarbejdspartner med egen klinik.
Speciallæge i anæstesiologi André Miran beskæftiger sig med smertebehandling og har aftale med Sygesikringen. Smerteklinikken er flyttet til Aalholm Lægecenter 1. august 2013. Se mere på www.smerten.dk.
Psykolog Indrid Wawra beskæftiger sig med homeopati indenfor forskellige sygdomsgrupper og træffes på tlf. 26847435 eller www.ingridwawra.dk.
Diætisthuset v/ Gitte Dreyer har konsultation i lægecentret tirsdag og torsdag. Du kan bestille tid hos diætist på tlf. 29859005 eller besøge hjemmesiden www.diaetklinikken.dk.