Personale

Sygeplejerske Trine Karstens (f. 1972)

Trine er uddannet sygeplejerske fra Bispebjerg Sygeplejeskole i 1998. Hun har arbejdet mange år i kardiologien på Bispebjerg og Gentofte og det karkirurgiske speciale på Rigshospitalet. Er ansat i klinikken fra 01 12 2019.

Sygeplejerske Lone Bundgaard Simonsen (f. 1966)

Lone er uddannet sygeplejerske fra Herlev Sygeplejeskole i 1993. Hun kommer fra en stilling i Asylcenter Sandholm, hvor hun har været ansat 6 år som kliniksygeplejerske. Hun har bred erfaring fra forskellige sygehusspecialer og hjemmeplejen i både Danmark og Norge.

Tidsbestilling hos sygeplejersken Hos sygeplejersken kan man bestille tid til: – Blodprøver – Diabeteskontrol – Blodtrykskontrol – Lungekontrol – Vortebehandling (frysning) – Vægtkontrol/kostvejledning  – Øreskylning – Sårskift – Vaccinationer – Hjemmebesøg hos ældre og handicappede – Helbredsundersøgelse med opfølgning hos lægen
Uddannelseslæge  Klinikken er en uddannelsespraksis, således at der i perioder af 6 måneders varighed er ansat 1-2 uddannelseslæger. Vi har desuden praktikophold for lægestuderende på 1. og 12. semester. Aktuelt er uddannelseslæge Christian Roed Ballegaard (introduktionsstilling) ansat i klinikken.
Vikarlæge Katarina Popovic er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2017 og har færdiggjort introduktionsstilling i almen medicin. Hun er ansat 3 dage om ugen i midlertidig stilling.
Lægestuderende
Sif Bouju og Sarah Nygaard hjælper til i klinikken, når der er travlt. De varetager receptionsarbejde, sygeplejeopgaver og lettere lægefaglige opgaver under supervision.
Andre faggrupper
Lægeklinikken har samarbejde med diætist, som driver selvstændig virksomhed (har ikke overenskomst med Sygesikringen). Visse sundhedsforsikringer dækker et antal konsultationer hos diætist.
Praktiserende læge Louise Weimann Rasmussen fungerer som samarbejdspartner med egen klinik.
Diætisthuset har konsultation i lægecentret alle ugens dage. Du kan bestille tid hos diætist på tlf. 29859005 eller besøge hjemmesiden www.diaetisthuset.dk.