Personale

Sygeplejerske Trine Karstens (f. 1972)

Trine er uddannet sygeplejerske fra Bispebjerg Sygeplejeskole i 1998. Hun har arbejdet mange år i kardiologien på Bispebjerg og Gentofte og det karkirurgiske speciale på Rigshospitalet. Er ansat i klinikken fra 01 12 2019.

Sygeplejerske Lone Bundgaard Simonsen (f. 1966)

Lone er uddannet sygeplejerske fra Herlev Sygeplejeskole i 1993. Hun kommer fra en stilling i Asylcenter Sandholm, hvor hun har været ansat 6 år som kliniksygeplejerske. Hun har bred erfaring fra forskellige sygehusspecialer og hjemmeplejen i både Danmark og Norge.

Sygeplejerske – ubesat stilling
Tidsbestilling hos sygeplejersken Hos sygeplejersken kan man bestille tid til: – Blodprøver – Diabeteskontrol – Blodtrykskontrol – Lungekontrol – Priktest – Vortebehandling (frysning) – Vægtkontrol/kostvejledning – Glucosebelastning – Øreskylning – Sårskift – Vaccinationer – Hjemmebesøg hos ældre og handicappede – Helbredsundersøgelse med opfølgning hos lægen
Uddannelseslæge  Klinikken er en uddannelsespraksis, således at der i perioder af 6 måneders varighed er ansat 1-2 uddannelseslæger. Vi har desuden praktikophold for lægestuderende på 12. semester. Aktuelt er uddannelseslægerne Mücahit Harmankaya (hoveduddannelsen – fase I) og Signe Berg Søndergaard (introduktionsstilling) ansat i klinikken.
Amanuensis  Yulia Trans er uddannet læge fra Rusland og speciallæge i almen medicin fra Danmark. Hun er ansat 3 dage om ugen fra 1/12 2017.
Lægestuderende
Emilie Frimodt-Møller og Marie Haslund hjælper til i klinikken, når der er travlt. De varetager receptionsarbejde, sygeplejeopgaver og lettere lægefaglige opgaver under supervision.
Andre faggrupper
Lægeklinikken har samarbejde med speciallæge, psykolog og diætist, som driver selvstændig virksomhed.
Praktiserende læge Louise Weimann Rasmussen fungerer som samarbejdspartner med egen klinik.
Psykolog Indrid Wawra beskæftiger sig med homeopati indenfor forskellige sygdomsgrupper og træffes på tlf. 26847435 eller www.ingridwawra.dk.
Diætisthuset v/ Gitte Dreyer har konsultation i lægecentret tirsdag og torsdag. Du kan bestille tid hos diætist på tlf. 29859005 eller besøge hjemmesiden www.diaetklinikken.dk.