Praktisk info

Konsultation

Konsultation foregår kun efter aftale.

Der er dagligt konsultationer hos lægerne i tidsrummet 09.00-15.00. Onsdag har klinikken åbent 12.00-18.00. Konsultationer i tidsrummet 16.00-18.00 er her forbeholdt de erhvervsaktive.

Konsultationer hos sygeplejersken dagligt i tidsrummet 08.00-14.00, onsdage dog 12.00-18.00.

Klinikken har frokostpause 12.00-12.30, onsdag dog 15.30-16.00.

ER DU FORHINDRET I AT MØDE TIL AFTALT KONSULTATION, BEDES DU AFBESTILLE TIDEN DAGEN I FORVEJEN. VED GENTAGNE UDEBLIVELSER UDEN AFBUD OPFORDRES TIL LÆGESKIFT, OG DU VIL MODTAGE SKRIVELSE HEROM!

Priser for konsultation

Private patienter og sygesikringens gruppe 2 patienter, skal selv betale for konsultation hos læge og sygeplejerske.

Privat konsultation:

1. konsultation 400 kr.

Efterfølgende konsultationer 300 kr.

Gruppe 2 patienter:

Konsultationer 400 kr.

Telefonkonsultation 50 kr

Telefonkonsultation

Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00 – 09.00. Her sidder Steffen Aas Simonsen, Yulia Trans og uddannelseslægerne ved telefonen.

Telefonkonsultationstiden er forbeholdt lægefaglige spørgsmål samt anmodning om akutte konsultationer og hjemmebesøg. Desuden kan der gives svar på undersøgelsesresultater.

Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet efter klokken 09.00 eller via hjemmesiden.

Tidsbestilling og receptfornyelse

I tidsrummet 09.00 – 14.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

 

Telefonen lukkes dagligt kl. 14, og der henvises til vagthavende læge i naboområdet (onsdag henvises til kollega i tidsrummet 9-12).

Kommunikation via hjemmesiden

Under menupunktet “Kontakt klinikken” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægerne. Det er også her du kan læse beskeder fra lægerne. Klik på menupunktet og opret dig som bruger.

Akuttelefonen

Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan sundhedsfaglig person kontaktes på Akuttelefonen 1813.

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk.

Giftlinien

Tlf. 82 12 12 12
Danmark har fået ny åben forgiftningsrådgivning. Alle borgere kan døgnet rundt ringe til Giftlinien og få direkte råd og hjælp.