Sygemelding

Lægeerklæring

5. oktober 2009 blev den almindelige sygemeldingsattest (Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed) erstattet af Mulighedserklæringen. Denne skal i udgangspunktet udfærdiges af arbejdsgiver og arbejdstager i fælesskab. Erklæringen har dog visse begrænsninger, og i særlige tilfælde kan lægen i stedet udfærdige en “friattest” i forbindelse med sygefravær. Dette kræver imidlertid en skriftlig anmodning herom fra arbejdsgiver, som skal betale for lægeerklæringen.Pris for udfærdigelse af Mulighedserklæring eller friattest: 500 kr. kontant (betales ved konsultationen)Du får en kvittering med på betalingen, som din arbejdsgiver refunderer.

For studerende som melder afbud til eksamen pga. sygdom, koster lægeerklæringen 350 kr. Lægen skal kontaktes senest eksamensdagen.