Sygemelding

Lægeerklæring

5. oktober 2009 blev den almindelige sygemeldingsattest (Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed) erstattet af Mulighedserklæringen. Denne skal i udgangspunktet udfærdiges af arbejdsgiver og arbejdstager i fælesskab ved længerevarende fravær.
Dialogen med arbejdsgiver er vigtig for at undgå forhaling af sygefraværet. Her drøftes bl.a. arbejdstid, arbejdsopgaver og skånehensyn. I forbindelse med arbejdsrelateret stress vil der endvidere være fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, ledelsesstil og kollegiale forhold. Lægen vil tillige drøfte eventuelle personlige udfordringer med patienten.
Ved kortvarigt sygefravær  benyttes typisk  en “friattest”. Dette kræver imidlertid en anmodning herom fra arbejdsgiver, som skal betale for lægeerklæringen. Pris for udfærdigelse af Mulighedserklæring eller friattest: 500 kr. kontant (betales ved konsultationen). Du får en kvittering med på betalingen, som din arbejdsgiver refunderer.
For studerende som melder afbud til eksamen pga. sygdom, koster lægeerklæringen 350 kr. Lægen eller personalet skal kontaktes senest eksamensdagen.