Undersøgelser

Ryger

Det anbefales rygere > 35 år at få foretaget spirometri (lungefunktionsundersøgelse) 1 gang årligt. Har du nære slægtninge med “rygerlunger”, bør du være ekstra opmærksom.
Du kan bestille tid til dette hos sygeplejersken.Overvejer du rygestop er der forskellige tilbud om hjælp, du kan benytte dig af.

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Har du KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, rygerlunger), anbefaler vi kontrol 2-4 gange årligt afhængigt af sygdommens sværhedsgrad.
KOL-kontrollen indeholder bl.a.:

Livstilssamtale
Medicingennemgang
Årlig spirometri (lungefunktionsundersøgelse)

Spirometri

Spirometri er en undersøgelse af lungefunktionen. Målingen foregår ved at puste i et apparat, som registrerer luftstrømmen og luftmængden elektronisk.

Undersøgelsen bruges diagnostisk, fx. ved mistanke om astma eller KOL, og er også nyttig ved vurderingen af forskellige astmamediciners virkning.

Undersøgelsen varer ca. 10 min. – dog op til 40 min., hvis lungefunktionen skal testes efter inhalation af bronkieudvidende medicin. Børn kan undersøges fra 6-8 års alderen.

Blodtrykskontrol

Har du forhøjet blodtryk, anbefaler vi kontrol 2-4 gange årligt afhængigt af sygdommens sværhedsgrad. Kontrollen foretages enten hos lægen eller sygeplejersken.
Blodtrykskontrollen indeholder bl.a.:

Livstilssamtale
Blodtrykskontrol
Blodprøver

Diabeteskontrol

Har du sukkersyge, anbefales kontrol hver 3. måned.
Diabeteskontrollen indeholder bl.a.:

Livstilssamtale
Blodprøver
Blodtrykskontrol
Vægtkontrol
Fodkontrol
Urinprøve
Årlig EKG

HUSK i øvrigt den årlige kontrol hos øjenlæge og evt. fodterapeut.

Hjertesygdomme

Har du hjertesygdom (fx. åreforkalkning, tidligere blodprop, hjertesvigt), anbefaler vi kontrol 2-4 gange årligt afhængigt af sygdommens sværhedsgrad.
Hjertekontrollen indeholder bl.a.:

Livstilssamtale
Blodprøver
Blodtrykskontrol
Medicingennemgang
Årligt EKG
Vægtkontrol

Overvægt

Overvægt og fedme er et tiltagende problem i den vestlige verden hos både voksne og børn. Overvægt hos børn er et alvorligt sundhedsproblem, som ofte skal håndteres professionelt. Som forælder er det vigtigt at reagere på barnets synlige fysiske problemer. Konsekvenserne kan blive alvorlige, hvis der ikke gribes ind i tide.

Lægen foretager en generel helbredsvurdering og kommer med forslag til behandling og videre opfølgning.

Der tages blodprøver for bl.a. at udelukke sukkersyge, forhøjet kolesterol og lavt stofskifte.

Blodprøver

Vi tager blodprøver i klinikken – både hurtigprøver, hvor vi får svaret med det samme, og blodprøver, som sendes til KPLL (Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium).

Svar på almindelige blodprøver indløber typisk efter 2-4 dage.

Nogle prøver forudsætter, at du er fastende i 8-10 timer. Du må altså hverken spise, drikke (vand undtaget) eller

ryge i disse timer inden blodprøvetagning.

Hurtigtests

Udføres af sygeplejersken på vores laboratorium:

Strep A (halspodning for streptokokbakterier)
U-HCG (graviditetstest)
U-stix (urinundersøgelse fx. ved blærebetændelse)
CRP (infektionsprøve)
Hgb (blodprocent)
Blodsukker
Priktest (allergitest)
EKG (hjertediagram)
Spirometri (lungefunktionsundersøgelse)

Tympanometri (trykmåling i øret)

Helbredsundersøgelse

Dette er et stående tilbud til personer i alle aldre. Man kunne fristes til at kalde det et “serviceeftersyn”. Undersøgelsen henvender sig dog særligt til personer med familiær disposition for iskæmisk hjertesygdom (åreforkalkning) og sukkersyge, alder > 40 år, usund livsstil og uafklaret symptomatologi.
Undersøgelsen er delt op i 2 konsultationer. 1. konsultation foregår hos sygeplejersken, som noterer sig relevante oplysninger af helbredsmæssig betydning samt foretager diverse undersøgelser. 2. konsultation foregår hos lægen, som informerer om undersøgelsesresultaterne og foretager en generel helbredsvurdering på det foreliggende grundlag.

Undersøgelsen omfatter bl.a.:

Samtale
Diverse blodprøver incl. kolesteroltal og blodsukker
Urinprøve
EKG
Spirometri
BMI
Stressvurdering
Risikovurdering
Råd/anbefalinger

For private patienter, som ikke er tilmeldt praksis, koster helbredsundersøgelsen 1250 kr. + moms.

Priktest/Allergiudredning

Undersøgelsen udføres sædvanligvis som den første screening ved mistanke om allergi. Priktesten er den vigtigste diagnostiske test når der skal undersøges for allergiske sygdomme. Hudtesten udføres som en priktest, hvor det allergifremkaldende stof (allergen) bringes i kontakt med huden, eller i særlige tilfælde som en intrakutan test, hvor allergenet injiceres under huden. I begge tilfælde bruges en eventuel efterfølgende allergisk reaktion til at afgøre hvilket af de påførte allergener personen er allergisk overfor.

Forberedelse til undersøgelsen ?

Antihistaminer (medicin mod allergi) bør ikke anvendes 3 – 7 dage før hudtesten. Glukokortikoider (binyrebarkhormoner) i pilleform < 20 mg dagligt påvirker ikke hudreaktionen i væsentlig grad, hvorimod glukokorticoider anvendt på huden kan hæmme hudreaktionen.
Ingen form for creme på huden selve undersøgelsesdagen.

Der testes for:

– Birk
– Græs
– Bynke
– Hest
– Hund
– Kat
– Støvmider, derm. pteronys/derm. farinae
– Skimmelsvamp